Trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch – động mạch (VA-ECMO) trong cấp cứu tim mạch

Trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch – động mạch (VA-ECMO) trong cấp cứu tim mạch

Tác giả: Sun Terri, MD, Guy Andrew, MD, Sidhu Amandeep, MSc, Finlayson Gordon, MD, Grunau Brian, MD MHSc, Ding Lillian, MSc, Harle Saida, BSc, Dewar Leith, MD, Cook Richard, MD, MSc, Kanji Hussein D.,MD, MSc MPH.

1. Người dịch: Ths.Nguyễn Văn Thực, Phó trưởng khoa HSTC

2. Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT - CDT

Giá trị dự đoán và tiên lượng biến cố suy tim ở các bệnh nhân rung nhĩ

Giá trị dự đoán và tiên lượng biến cố suy tim ở các bệnh nhân rung nhĩ

Tác giả. Ambarish Pandey, MD, Sunghee Kim, PHD, Curtiss Moore, MD, Laine Thomas, PHD,Bernard Gersh, MBCHB, DPHIL,Larry A. Allen, MD, MHS,Peter R. Kowey, MD,Kenneth W. Mahaffey, MD, Elaine Hylek, MD, MPH, Eric D. Peterson, MD, MPH, Jonathan P. Piccini, MD, MHS,Gregg C. Fonarow, MD, for the ORBIT-AF Investigators and Patients.

Nguồn: JACC heart failure vol.5.iss1 (page 44-52)

Đánh giá chức năng thất phải trong thuyên tắc phổi cấp

Đánh giá chức năng thất phải trong thuyên tắc phổi cấp

Nghiên cứu này nhằm đánh giá qui trình tối ưu để đánh giá chức năng thất phải ở những bệnh nhân PE cấp có triệu chứng với huyết động ổn định. Các kết cục được đánh giá trong vòng 30 ngày sau khi chẩn đoán PE  bao gồm tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và các biến chứng. 

Hội chứng QT dài mắc phải ở bệnh nhân nội trú

Hội chứng QT dài mắc phải ở bệnh nhân nội trú

Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) đã bị bỏ qua trong thực tiễn lâm sàng một thời gian dài. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) nghiêm trọng (QTc ≥500 ms) ở những bệnh nhân nằm viện có liên quan đến gia tăng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân.