Ðào tạo và chuyển giao kỹ thuật tim mạch cho bệnh viện tuyến dưới

Ðào tạo và chuyển giao kỹ thuật tim mạch cho bệnh viện tuyến dưới

Các chuyên gia Bệnh viện Tim Hà Nội chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối, những năm gần đây, Bệnh viện Tim Hà Nội tích cực tham gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành tim mạch cho các bệnh viện tuyến dưới. Nhờ đó, bệnh viện tuyến dưới làm chủ các kỹ thuật, giúp người dân được thăm khám, điều trị ngay tại tuyến dưới, giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Giá trị dự đoán và tiên lượng biến cố suy tim ở các bệnh nhân rung nhĩ

Giá trị dự đoán và tiên lượng biến cố suy tim ở các bệnh nhân rung nhĩ

Tác giả. Ambarish Pandey, MD, Sunghee Kim, PHD, Curtiss Moore, MD, Laine Thomas, PHD,Bernard Gersh, MBCHB, DPHIL,Larry A. Allen, MD, MHS,Peter R. Kowey, MD,Kenneth W. Mahaffey, MD, Elaine Hylek, MD, MPH, Eric D. Peterson, MD, MPH, Jonathan P. Piccini, MD, MHS,Gregg C. Fonarow, MD, for the ORBIT-AF Investigators and Patients.

Nguồn: JACC heart failure vol.5.iss1 (page 44-52)

Đánh giá chức năng thất phải trong thuyên tắc phổi cấp

Đánh giá chức năng thất phải trong thuyên tắc phổi cấp

Nghiên cứu này nhằm đánh giá qui trình tối ưu để đánh giá chức năng thất phải ở những bệnh nhân PE cấp có triệu chứng với huyết động ổn định. Các kết cục được đánh giá trong vòng 30 ngày sau khi chẩn đoán PE  bao gồm tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và các biến chứng. 

Hội chứng QT dài mắc phải ở bệnh nhân nội trú

Hội chứng QT dài mắc phải ở bệnh nhân nội trú

Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) đã bị bỏ qua trong thực tiễn lâm sàng một thời gian dài. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) nghiêm trọng (QTc ≥500 ms) ở những bệnh nhân nằm viện có liên quan đến gia tăng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân.