Chương trình khám bệnh từ xa-Telehealth của Bệnh viện Tim Hà Nội 14h00 - 16h15, ngày 22/03/2023 (Thứ 4)

Chương trình khám bệnh từ xa-Telehealth của Bệnh viện Tim Hà Nội 14h00 - 16h15, ngày 22/03/2023 (Thứ 4)

CHƯƠNG TRÌNH TELEHEALTH CỦA BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI14h00 - 16h30, NGÀY 22/3/2023 (THỨ 4) I. Chủ trì: PGS.TS.BS. Nguyễn Sinh Hiền- Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.- Phó chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội.II. Chuyên gia Hội chẩn:1. TS.BS. Vũ Quỳnh Nga, Phó Giám đốc.2. TS.BS. Phạm Như Hùng, Phó ...
Chương trình Telehealth của Bệnh viện Tim Hà Nội 14h00 - 16h30, ngày 18/8/2021 (Thứ 4)

Chương trình Telehealth của Bệnh viện Tim Hà Nội 14h00 - 16h30, ngày 18/8/2021 (Thứ 4)

I. Chủ trì: PGS.TS.BS. Nguyễn Sinh Hiền- Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội- Phó chủ tịch Hội Tim mạch Hà NộiII. Chuyên gia Hội chẩn1. PGS.TS.BS. Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc.2. TS.BS. Vũ Quỳnh Nga, Phó Giám đốc.3. TS.BS. Phạm Như Hùng, Phó Giám đốc.4. TS.BS. Hoàng Văn, Phó Giám đốc.5. ...
Bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo dự án NORRED

Bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo dự án NORRED

Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện hạt nhân của Dự án NORRED (2014-2020) chịu trách nhiệm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về chuyên ngành Tim mạch cho các bênh viện thụ hưởng thuộc các tỉnh Yên Bái, Thái Bình, Hà Nam, Thái Nguyên, Hải Dương, Nam Định, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hưng ...