Chương trình khám bệnh từ xa-Telehealth của Bệnh viện Tim Hà Nội 14h00 - 16h15, ngày 22/03/2023 (Thứ 4)

Chương trình khám bệnh từ xa-Telehealth của Bệnh viện Tim Hà Nội 14h00 - 16h15, ngày 22/03/2023 (Thứ 4)

CHƯƠNG TRÌNH TELEHEALTH CỦA BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI14h00 - 16h30, NGÀY 22/3/2023 (THỨ 4) I. Chủ trì: PGS.TS.BS. Nguyễn Sinh Hiền- Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.- Phó chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội.II. Chuyên gia Hội chẩn:1. TS.BS. Vũ Quỳnh Nga, Phó Giám đốc.2. TS.BS. Phạm Như Hùng, Phó ...
Hợp tác đào tạo sau đại học chuyên ngành tim mạch  giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội

Hợp tác đào tạo sau đại học chuyên ngành tim mạch giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội

Ngày 25/11/2021, đại diện Bộ môn Tim mạch của Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội đã có cuộc họp bàn về hợp tác đào tạo sau đại học các học viên chuyên ngành Tim mạch.  Về phía Trường Đại học Y Hà Nội có PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Bộ môn Tim Mạch cùng các thành viên trong Ban chủ ...