Thông báo tuyển sinh năm 2021 của Bệnh viện Tim Hà Nội !

Thông báo tuyển sinh năm 2021 của Bệnh viện Tim Hà Nội !

Siêu âm tim là 1 trong những lĩnh vực khó, đòi hỏi Bác sĩ phải được đào tạo đầy đủ về kiến thức và kỹ năng. Để đáp ứng nhu cầu học tập liên tục của bác sĩ tại các cơ sở y tế về siêu âm trong chuyên ngành tim mạch, như siêu âm Doppler tim cơ bản, siêu âm tim bẩm sinh, siêu âm tim qua thực quản, bệnh viện Tim Hà Nội đã phát triển nhiều khóa học về siêu âm tim mạch,