Đăng ký tham gia tập huấn, sinh hoạt khoa học để cấp CME năm 2023 (Dùng để cho các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội đăng ký cấp CME)

Bấm vào hình ảnh để đăng ký :


Danh mục: Đào tạo

Bình luận
Bài viết liên quan