Giảm co bóp cơ tim 2 thất khi gắng sức ở người lớn có thông liên thất nhỏ chưa được sửa chữa: một nghiên cứu trên siêu âm tim

Link: https://academic.oup.com/ejcts/article-abstract/57/3/574/5592632?redirectedFrom=fulltext

Tác giả: Marie Maagaard, Johan Heiberg, Andrew N. Redington Vibeke E. Hjortdal

Tạp chí: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 0 (2019) 1–7

Người dịch: Bs Tống Duy Phúc (khoa HSTC Nhi)

Mục tiêu: Thông liên thất nhỏ thường được cho là không gây ra các hậu quả về huyết động dài hạn và vì thế hầu hết các trường hợp không được sửa chữa đóng lỗ thông. Tuy nhiên, gần đây chúng tôi thấy ở nguời trưởng thành có thông liên thất nhỏ, chưa sửa chữa xuất hiện giảm khả năng gắng sức và biến đổi cấu trúc thất phải. Cơ chế đằng sau các hiện tượng này vẫn chưa được biết rõ và vì thế chúng tôi đánh giá chức năng co bóp của 2 thất khi gắng sức.

Phương pháp: Nhóm bệnh gồm các trường hợp người trưởng thành có thông liên thất nhỏ, chưa sửa chữa và nhóm chứng khoẻ mạnh được làm siêu âm tim gắng sức bằng xe đạp lực kế (supine bicycle). Siêu âm Doppler mô cơ tim được sử dụng để đánh giá sự tăng tốc cơ tim trong thời kì co cơ đẳng tích (isovolumetric acceleration) và vận tốc tâm thu khi gắng sức.

Kết quả: Có 34 bệnh nhân thông liên thất (26 ± 6 tuổi)  với tỷ số luồng shunt trung bình 1.2 và 28 trường hợp đối chứng khoẻ mạnh (27 ± 5 tuổi) được đưa vào nghiên cứu. Sự tăng tốc cơ tim thời kì co cơ đẳng tích của thất phải thấp hơn ở nhóm bệnh so với nhóm chứng lúc nghỉ ngơi (97 ± 40 so với 158 ± 43 cm/s2, p= 0,01) và lúc nhịp tim lên cao nhất (222 ± 115 so với 410 ± 120 cm/s2, p< 0,01).  Vận tốc tâm thu tối đa là tương đương lúc nghỉ ngơi, nhưng khác nhau khi gắng sức (13 ± 3 so với 16 ± 3 cm/s, p=0,02). Sự tăng tốc cơ tim thời kì co cơ đẳng tích của thất trái thấp hơn ở nhóm bệnh so với nhóm chứng trong suốt quá trình kiểm tra (p< 0,01). Sự tăng tốc cơ tim thời kì co cơ đẳng tích của vách liên thất tương đương khi nghỉ ngơi, nhưng giảm khi gắng sức ở nhóm bệnh so với nhóm chứng (220 ± 108 so với 303 ± 119 cm/s2, p=0,03).  Sự tăng tốc cơ tim thời kì co cơ đẳng tích của thất trái tương quan nghịch biến với tỷ lệ luồng shunt. Vận tốc thời kì tâm thu tối đa của thất phải và vách liên thất tương quan đồng biến với khả năng gắng sức thấp hơn.

Kết luận: Có sự thay đổi co bóp cơ tim 2 thất khi gắng sức ở người trưởng thành có lỗ thông liên thất nhỏ chưa sửa chữa. Các kết quả từ nghiên cứu này chỉ ra rằng những ảng hưởng dài hạn của các trường hợp thông liên thất lỗ nhỏ chưa sửa chữa ở người trưởng thành không hoàn toàn là vô hại.


Danh mục: TT NCKH - ĐT - CĐT , Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề