Hiệu quả của Piperacillin – Tazobactam so với Meropenem tới tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày trên các bệnh nhân nhiễm khuẩn máu do E coli hoặc Klebsiella pneumoniae và kháng với Ceftriaxone: một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên

 

+ Người dịch: ThS. Nguyễn Văn Thực, Phó trưởng khoa HSTC

+ Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tầm quan trọng. Escherichia coli và Klebsiella pneumoniae sinh ESBL (Extended-spectrumβ-lactamases) kháng với các cephalosporins thế hệ 3 (ví dụ, ceftriaxone). Các nhiễm trùng rõ rệt gây ra bởi các vi khuẩn này thường được điều trị bằng carbapenem, sự lựa chọn này tiềm tàng nguy cơ kháng carbapenem.Piperacillin-tazobactam có thể là một lựa chọn hiệu quả “tiết kiệm carbapenem” để điều trị các vi khuẩn sinh ESBL.

Mục tiêu. Xác định xem liệu điều trị với piperacillin–tazobactam có kém hơn meropenem (carbapenem) trên các bệnh nhân nhiễm khuẩn máu gây ra bởi E coli hoặc K pneumoniae kháng ceftriaxone.

Thiết kế và đối tượng nghiên cứu. Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, song song, không thua kém với các bệnh nhân nhập viện từ 26 trung tâm của 9 quốc gia từ tháng 2.2014 đến 7.2017. Các bệnh nhân người lớn đủ tiêu chuẩn nghiên cứu nếu có ít nhất một mẫu máu cấy dương tính với E coli hoặc Klebsiella spp mà không nhạy với ceftriaxone nhưng nhạy với piperacillin-tazobactam. Trong số 1646 bệnh nhân đưa vào lựa chọn, 391 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu.

Can thiệp. Các bệnh nhân được phân ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1:1 để truyền tĩnh mạch piperacillin-tazobactam, 4.5 g mỗi 6 giờ (n = 188 bệnh nhân) hoặc meropenem, 1 g mỗi 8 giờ (n = 191 bệnh nhân) tối thiểu là 4 ngày, tối đa là 14 ngày, với tổng thời gian được xác định bởi bác sỹ điều trị.

Kết cục chính và đánh giá. Kết cục tiên phát là tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong vòng 30 ngày sau phân ngẫu nhiên. Giới hạn không thua kém được sử dụng với ngưỡng 5%.

Kết quả. Trong số 379 bệnh nhân (tuổi trung bình là 66.5; 47.8% là nữ) được phân ngẫu nhiên, đã nhận được ít nhất 1 liều thuốc nghiên cứu, và được lựa chọn vào quần thể phân tích ban đầu, 378 (99.7%) bệnh nhân hoàn thành thử nghiệm, và được đánh giá kết cục tiên phát. Có tổng cộng 23 trong số 187 bệnh nhân (12.3%) trong nhóm piperacillin-tazobactam có kết cục tiên phát là tử vong trong vòng 30 ngày so với 7 trong tổng số 191 bệnh nhân (3.7%) nhóm meropenem (khác biệt nguy cơ, 8.6% [1 phía 97.5% CI, -∞ đến 14.5%]; P = .90 cho không thua kém). Các ảnh hưởng phù hợp với một phân tích của quần thể theo protocol.Các biến cố bất lợi nặng không tử vong xảy ra với 5 trong số 188 bệnh nhân (2.7%) trong nhóm piperacillin-tazobactam và 3 trong số 191 bệnh nhân (1.6%) trong nhóm dùng meropenem.

Kết luận: Trong số các bệnh nhân nhiễm khuẩn máu do E coli hoặc K pneumoniae kháng ceftriaxone, điều trị với piperacillin-tazobactam so với meropenem không đưa ra được kết quả không thua kém về tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày. Các kết quả này không hỗ trợ sử dụng piperacillin-tazobactam trong trường hợp này.

image(8).png

 

 

 


Danh mục: TT NCKH - ĐT - CĐT , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan