Giá trị dự đoán và tiên lượng biến cố suy tim ở các bệnh nhân rung nhĩ

Giá trị dự đoán và tiên lượng biến cố suy tim ở các bệnh nhân rung nhĩ

Tác giả. Ambarish Pandey, MD, Sunghee Kim, PHD, Curtiss Moore, MD, Laine Thomas, PHD,Bernard Gersh, MBCHB, DPHIL,Larry A. Allen, MD, MHS,Peter R. Kowey, MD,Kenneth W. Mahaffey, MD, Elaine Hylek, MD, MPH, Eric D. Peterson, MD, MPH, Jonathan P. Piccini, MD, MHS,Gregg C. Fonarow, MD, for the ORBIT-AF Investigators and Patients.

Nguồn: JACC heart failure vol.5.iss1 (page 44-52)

Đánh giá chức năng thất phải trong thuyên tắc phổi cấp

Đánh giá chức năng thất phải trong thuyên tắc phổi cấp

Nghiên cứu này nhằm đánh giá qui trình tối ưu để đánh giá chức năng thất phải ở những bệnh nhân PE cấp có triệu chứng với huyết động ổn định. Các kết cục được đánh giá trong vòng 30 ngày sau khi chẩn đoán PE  bao gồm tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và các biến chứng. 

Hội chứng QT dài mắc phải ở bệnh nhân nội trú

Hội chứng QT dài mắc phải ở bệnh nhân nội trú

Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) đã bị bỏ qua trong thực tiễn lâm sàng một thời gian dài. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) nghiêm trọng (QTc ≥500 ms) ở những bệnh nhân nằm viện có liên quan đến gia tăng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. 

Sự tiến triển của vôi hóa động mạch vành nhanh hơn ở những bệnh nhân đái tháo đường kiểm soát kém so với bệnh nhân được kiểm soát tốt: Kết quả từ nghiên cứu Heinz Nixdorf Recall

Sự tiến triển của vôi hóa động mạch vành nhanh hơn ở những bệnh nhân đái tháo đường kiểm soát kém so với bệnh nhân được kiểm soát tốt: Kết quả từ nghiên cứu Heinz Nixdorf Recall

Những bệnh nhân đã được chẩn đoán đái tháo đường, tiến triển vôi hóa mạch vành nhanh hơn ở các bệnh nhân kiểm soát kém. Với những bệnh nhân ĐTĐ mới phát hiện có HbA1c ≥ 6,5%, mối liên quan với tiến triển vôi hóa mạch vành là yếu.