Yếu tố chống lão hóa alpha Klotho, là một chỉ dấucủa stress sinh lý cấp tính, và là yếu tố dự đoán tỉ lệ tử vong trong ICU, ở các bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn

Yếu tố chống lão hóa alpha Klotho, là một chỉ dấucủa stress sinh lý cấp tính, và là yếu tố dự đoán tỉ lệ tử vong trong ICU, ở các bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn

Tác giả. Peter A. Abdelmalik, Robert D. Stevens, Sarabdeep Singh, John Skinner, J. Ricardo Carhuapoma,Sanjeev Noel f, Roger Johns, Ralph J. Fuchs.

 

1. Người dịch: ThS Nguyễn Văn Thực, phó trưởng khoa HSTC

2. Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa.