Kháng sinh đường uống một phần so với đường tĩnh mạch trong điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn

Người dịch: ThS. Nguyễn Văn Thực, Bệnh viện Tim Hà Nội

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tác giả. Iversen K, Ihlemann N, Gill SU, Madsen T, Elming H, Jensen KT, Bruun NE, Høfsten DE, Fursted K, Christensen JJ, Schultz M, Klein CF, Fosbøll EL, Rosenvinge F, Schønheyder HC, Køber L, Torp-Pedersen C, Helweg-Larsen J, Tønder N, Moser C, Bundgaard H

Tổng quan. Các bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn (VNTMNK) bên tim trái thường được điều trị với các kháng sinh đường tĩnh mạch tới 6 tuần. Việc chuyển từ kháng sinh truyền tĩnh mạch sang đường uống khi tình trạng bệnh nhân ổn định có thể hiệu quả và an toàn như với tiếp tục truyền tĩnh mạch hay không còn chưa được biết rõ.

Phương pháp. Trong một thử nghiệm đa trung tâm, không thua kém, ngẫu nhiên chúng tôi lựa chọn 400 bệnh nhân VNTMNK bên tim trái trong tình trạng ổn định do vi khuẩn streptococcus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, hoặc coagulase-negative staphylococci và đang điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch tiếp tục dùng đường tĩnh mạch (199 bệnh nhân) hoặc chuyển sang dùng kháng sinh đường uống (201 bệnh nhân). Trong tất cả bệnh nhân, kháng sinh đường tĩnh mạch được dùng ít nhất 10 ngày. Nếu có thể, bệnh nhân trong nhóm dùng kháng sinh đường uống được cho ra viện điều trị ngoại trú. Kết cục tiên phát là kết hợp tử vong do mọi nguyên nhân, phẫu thuật tim không chuẩn bị, các biến cố thuyên tắc, nhiễm khuẩn máu trở lại với vi khuẩn ban đầu, từ thời điểm phân ngẫu nhiên đến 6 tháng sau khi ngừng điều trị kháng sinh.

Kết quả. Sau khi phân ngẫu nhiên, điều trị kháng sinh hoàn thành trung bình là 19 ngày (khoảng tứ phân vị là 14 đến 25) ở nhóm điều trị kháng sinh tĩnh mạch và 17 ngày (khoảng tứ phân vị là 14 đến 25 ngày) ở nhóm dùng kháng sinh đường uống (p = 0.48). Các kết cục tiên phát xảy ra với 24 bệnh nhân (12.1%) ở nhóm dùng kháng sinh đường tĩnh mạch và 18 (9.0%) ở nhóm dùng kháng sinh đường uống (khác biệt giữa các nhóm, 3.1 phần trăm các điểm; 95% CI, - 3.4 – 9.6; p = 0.40), nó đáp ứng tiêu chuẩn không thua kém.

Kết luận. Với các bệnh nhân VNTMNK bên tim trái khi mà tinh trạng ổn định, chuyển sang kháng sinh đường uống không thua kém so với tiếp tục điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch


Danh mục: Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan