Liên quan giữa ngoại tâm thu thất và suy tim

Tóm tắt. Ngoại tâm thu thất (NTT/T) là một trong các nguyên nhân có thể điều trị được của suy tim. Tuy nhiên, những bệnh nhân nào có nguy cơ tiến triển đến suy tim cao nhất vẫn còn chưa được biết rõ. Nghiên cứu này sử dụng cơ sở dữ liệu của số lượng lớn dân số, xem xét các tương tác có thể cải thiện lâm sàng trong phân tầng nguy cơ các bệnh nhân có ngoại tâm thu thất. Chúng tôi sử dụng dữ liệu California Healthcare Cost and Utilization Project (chương trình quản lý các dữ liệu về sử dụng và chi phí cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe) để xác định các bệnh nhân có ngoại tâm thu thất và suy tim tâm thu nghi ngờ có liên quan với ngoại tâm thu thất từ ngày 1 tháng 1 năm 2005 tới 31 tháng 12 năm 2009. Tỉ suất nguy cơ của các yếu tố dự báo suy tim tâm thu được tính toán bằng cách sử dụng mô hình hồi quy Cox đa biến. Sự tương tác giữa các yếu tố nguy cơ cũng được nghiên cứu. Trong số 16,8 triệu bệnh nhân với 48,1 triệu lượt nhập viện, có 35.817 bệnh nhân (0.2%) được chẩn đoán ngoại tâm thu thất và 198.818 bệnh nhân (1.2%) có suy tim tâm thu. Tỉ lệ suy tim tâm thu là 62,8 / 1,000 bệnh nhân – năm ở các bệnh nhân có ngoại tâm thu thất (95% khoảng tin cậy [CI] 61.2- 64.4) và 6,1 / 1,000 bệnh nhân – năm ở những bệnh nhân không có ngoại tâm thu thất (95% CI 6.1 - 6.2) (p<0.001). Sau khi hiệu chỉnh những khả năng gây nhiễu, ngoại tâm thu thất làm tăng nguy cơ suy tim gần gấp đôi (HR 1.8, 95% CI 1.8 - 1.9, p,0.001). Phân tích tương tác cho thấy có mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa ngoại tâm thu thất và suy tim ở các đối tượng có ít các yếu tố nguy cơ tim mạch hơn. Ngoại tâm thu thất trên những bệnh nhân trẻ (<65 tuổi) không bị bệnh mạch vành, tăng huyết áp, đái tháo  đường hay rung nhĩ làm tăng nguy cơ suy tim tâm thu lên 6 lần (HR 6.5, 95% CI 5.5 tới 7.7, p<0.001).

Kết luận. Những kết quả này gợi ý rằng ngoại ngoại tâm thu thất là yếu tố độc lập dự đoán suy tim tâm thu. Tác động này được ghi nhận nhiều nhất ở những bệnh nhân trẻ không có bệnh đồng mắc, gợi ý rằng ngoại tâm thu thất có thể là một nguyên nhân quan trọng của suy tim vô căn.


Danh mục: Bài viết chuyên đề

Bình luận