Pantoprazole ở bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trong ICU

Người dịch: ThS. Nguyễn Văn Thực, Bệnh viện Tim Hà Nội

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tổng quan.Dự phòng loét đường tiêu hóa do stress thường được áp dụng ở những bệnh nhân nằm tại đơn vị hồi sức tích cực (ICU), nhưng lợi ích và nguy cơ của việc này còn chưa được biết rõ.

Phương pháp.Trong một thử nghiệm mù đôi, so sánh hai nhóm, đa trung tâm ở châu Âu, chúng tôi chia ngẫu nhiên các bệnh nhân trưởng thành đã nhập ICU trong tình trạng cấp tính (VD: nhập viện không dự báo trước) và những bệnh nhân có nguy cơ chảy máu đường tiêu hóa thành 2 nhóm: nhóm điều trị dự phòng bằng pantoprazole (chất chẹn bơm proton) đường tĩnh mạch 40mg/ngày hoặc nhóm nhận giả dược trong quá trình nằm ICU. Kết cục ban đầu là tử vong trong vòng 90 ngày sau quá trình phân ngẫu nhiên.

Kết quả. Tổng số 3298 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu; 1645 bệnh nhân được phân ngẫu nhiên vào nhóm pantoprazole và 1653 bệnh nhân vào nhóm placebo. Dữ liệu về kết cục ban đầu phù hợp ở 3282 bệnh nhân (99.5%). Tại thời điểm 90 ngày, 510 bệnh nhân (31.1%) trong nhóm pantoprazole và 499 (30.4%) ở nhóm placebo đã tử vong (RR 1.02;95% CI, 0.91 - 1.13; P= 0.76). Trong thời gian nằm ICU, ít nhất một biến cố quan trọng về lâm sàng (kết hợp của xuất huyết tiêu hóa, viêm phổi, nhiễm Clostridium difficile, hoặc thiếu máu cơ tim quan trọng trong lâm sàng) đã xảy ra ở 21.9% các bệnh nhân nhóm pantoprazole và 22.6% bệnh nhân nhóm placebo (RR 0.96; 95%CI 0.83 - 1.11). Trong nhóm pantoprazole 2.5% các bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa nặng so với 4.2% ở nhóm placebo. Số lượng bệnh nhân có nhiễm khuẩn hoặc phản ứng phụ nghiêm trọng và phần trăm số ngày sống mà không có hỗ trợ trong vòng 90 ngày là như nhau ở 2 nhóm.

Kết luận. Trong số các bệnh nhân trưởng thành nằm ICU có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa, tỉ lệ tử vong trong vòng 90 ngày và số lượng các biến cố lâm sàng quan trọng là như nhau ở nhóm pantoprazole và nhóm placebo trong nghiên cứu

Link bài: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1714919


Danh mục: Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan