Siêu âm phổi trong cấp cứu tim mạch.

Người dịch: ThS. BS Hà Mai Hương- Trưởng khoa Hồi sức tích cực

2 11 Hương HS SIÊU ÂM PHỔI TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH_Page_01.jpg2 11 Hương HS SIÊU ÂM PHỔI TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH_Page_02.jpg2 11 Hương HS SIÊU ÂM PHỔI TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH_Page_03.jpg2 11 Hương HS SIÊU ÂM PHỔI TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH_Page_04.jpg2 11 Hương HS SIÊU ÂM PHỔI TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH_Page_05.jpg2 11 Hương HS SIÊU ÂM PHỔI TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH_Page_06.jpg2 11 Hương HS SIÊU ÂM PHỔI TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH_Page_07.jpg2 11 Hương HS SIÊU ÂM PHỔI TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH_Page_08.jpg2 11 Hương HS SIÊU ÂM PHỔI TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH_Page_09.jpg2 11 Hương HS SIÊU ÂM PHỔI TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH_Page_10.jpg2 11 Hương HS SIÊU ÂM PHỔI TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH_Page_11.jpg2 11 Hương HS SIÊU ÂM PHỔI TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH_Page_12.jpg


Danh mục: Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan