Tạo nhịp thất ở bệnh nhân tim một thất – Một sự kết hợp tồi

Citation:  2017 Heart Rhythm Society. (Heart Rhythm 2017;14:853–857)

Tóm tắt. Đặt vấn đề. Tạo nhịp thất lâu dài (VP) gây nên rối loạn chức năng tâm thu ở một nhóm nhỏ các bệnh nhi có block dẫn truyền trong tim với cấu trúc tim bình thường. Tác động của tạo nhịp thất lâu dài đối với bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh còn chưa được hiểu rõ, đặc biệt với các bệnh nhân tim một thất (SV). Mục đích. Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định tác động lâu dài của tạo nhịp thất với bệnh nhân tim một thất. Phương pháp. Bệnh nhân tim một thất có  block dẫn truyền đã được đặt máy tạo nhịp hai buồng với tỷ lệ  tạo nhịp thất > 50% được so sánh với những bệnh nhân tim một thất không có tạo nhịp tâm thất (nhóm đối chứng) phù hợp về độ tuổi, giới tính và hình thái thất duy nhất. Các bệnh nhân bị loại trừ nếu không có siêu âm tim trước đặt máy tạo nhịp. Các thông số siêu âm tim và lâm sàng được so sánh ở thời điểm ban đầu (trước tạo nhịp)lần theo dõi gần nhất trong nhóm tạo nhịp tâm thất, và ở nhóm đối chứng ở độ tuổi tương tự như những bệnh nhân trong nhóm tạo nhịp thất. Kết quả. Hai mươi hai bệnh nhân tạo nhịp thất và 53 bệnh nhân đối chứng từ 2 trung tâm y tế được theo dõi với khoảng thời gian tương tự nhau (6.6±5 năm so với 7.6±7.6 năm, P = 0.59). Không có sự khác biệt giữa các nhóm về chức năng tâm thất hay hở van nhĩ thất (AVVR) mức độ vừa đến nặng ở thời điểm ban đầu. Các bệnh nhân tạo nhịp thất có nhiều khả năng diễn tiến đến rối loạn chức năng tâm thu mức độ vừa đến nặng (68% so với 15%, p <0,01), hở van nhĩ thất (AVVR) mức độ vừa đến nặng (55% so với 8%, p <0,001) và cần thuốc điều trị suy tim (65% so với 21%, p <.001). Tạo nhịp thất kéo dài cũng kèm theo nguy cơ ghép tim hoặc tử vong cao hơn (tỷ suất chênh 4,9, khoảng tin cậy 95%: 1,05-22,7; p= 0,04). Kết luận. Bệnh nhân tim một thất cần tạo nhịp thất kéo dài có nguy cơ cao hơn bị rối loạn chức năng thất trái và hở van nhĩ thất mức độ vừa đến nặng làm tăng nguy cơ tử vong và ghép tim so với nhóm đối chứng. Cần khẩn thiết có các chiến lược mới để hạn chế tạo nhịp thất hoặc cải thiện mức độ đồng bộ hóa trong nhóm bệnh nhân nguy cơ cao này.


Danh mục: Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan