Trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch – động mạch (VA-ECMO) trong cấp cứu tim mạch

Mục tiêu. Trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch – động mạch (VA-ECMO) có thể đem lại lợi ích cho các bệnh nhân ngừng tim và sốc tim kháng trị. Chúng tôi tóm lược kinh nghiệm 6 năm hồi sức bằng VA-ECMO tại trung tâm hồi sức bệnh viện Vancouver, Canada. Công cụ và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu hồi cứu (từ 4/2009 đến năm 2015) thực hiện với các bệnh nhân không phẫu thuật tim được quản lý bằng VA-ECMO do ngừng tim kháng trị trong hoặc ngoại viện (IHCA/OHCA) cấp cứu bằng E-CPR (ECMO kết hợp với hồi sinh tim phổi) hoặc do sốc tim kháng trị (E-CS) (ECMO trong sốc tim) có hoặc không ngưng tim trước đó. Kết cục tiên phát là tỷ lệ sống đến khi ra viện và tình trạng thần kinh tốt. Kết quả

Đã có tổng cộng 22 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn lựa chọn bao gồm 9 bệnh nhân được thực hiện E-CPR (8 IHCA, 1 OHCA) và 13 bệnh nhân được thực hiện E-CS. Tuổi trung bình trong nhóm bệnh nhân E-CPR là 52 tuổi [IQR 45, 58], và 54 tuổi [IQR 38, 64] với nhóm bệnh nhân E-CS. Thời gian ngưng tim là 70,33 phút (SD 39,56) với nhóm bệnh nhân E-CPR, và 24,67 phút (SD 26,73) với nhóm 9 bệnh nhân E-CS có ngưng tim trước đó. Các loại nhịp tim ban đầu là hoạt động điện vô mạch (39%), rung thất (33%), hoặc nhịp nhanh thất (28%). Có 18/22 bệnh nhân cai thành công VA ECMO (78%); 16 bệnh nhân sống đến khi ra viện (73%) và 15 bệnh nhân có tình trạng thần kinh tốt.

Kết luận

Bước đầu sử dụng VA ECMO tại trung tâm của chúng tôi với các bệnh nhân ngừng tim và sốc tim kháng trị cho kết cục tỷ lệ sống cao và tình trạng thần kinh tốt.


Danh mục: Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan