Đánh giá kết quả sau can thiệp động mạch vành qua da hội chứng động mạch vành cấp có biến chứng ngừng tuần hoàn (từ một nghiên cứu sổ bộ đa trung tâm ở Nhật Bản)

Tác giả 

Yohei Numasawa; Mitsuaki Sawano; Hiroaki Miyata; Ikuko Ueda; Shigetaka Noma; Masahiro Suzuki; Toshiki Kuno; Masaki Kodaira; Hiroaki Miyata; Yuichiro Maekawa; Keiichi Fukuda; Shun Kohsaka.


Thông tin chi tiết về triệu chứng và tiên lượng ở các bệnh nhân hội chứng động mạch vành cấp (ACS) có biến chứng ngừng tuần hoàn (CPA) còn hạn chế. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm đánh giá tiên lượng ngắn hạn trong bệnh viện sau khi tiến hành can thiệp động mạch vành qua da cho các bệnh nhân này. 

Từ năm 2008 tới 2014, hệ thống của chúng tôi ghi nhận được 5,943 bệnh nhân hội chứng động mạch vành cấp, bao gồm 2,973 bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST chênh lên (STEMI)  và 2,970 bệnh nhân nhồi máu cơ tim không ST chênh hoặc đau thắt ngực không ổn định (NSTE – ACS). 

Trong các bệnh nhân này, tổng cộng có 264 bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn trong vòng 24 giờ nhập viện. Các bệnh nhân có ngừng tuần hoàn thường có tỷ lệ sốc tim (CS) cao hơn (79.0% so với 7.7% ở nhóm STEMI; 78.0% so với 1.1% ở đối tượng NSTE – ACS; p<0.001, tương ứng) và có tỉ lệ tử vong cao hơn (26.2% so với 3.8% ở đối tượng STEMI; 36.0% so với 1.6% ở đối tượng NSTE – ACS; p<0.001, tương ứng) so với nhóm không có ngừng tuần hoàn. 

Khi phân tích đa biến, cả tuổi (tỷ số chênh [OR] là 1.04, 95% khoảng tin cậy [CI] 1.02 tới 1.07, p=0.002) và tình trạng sốc tim (OR 5.54, 95% CI 2.19 tới 17.3, p<0.001) đều là các yếu tố dự báo độc lập tỉ lệ tử vong trong bệnh viện của các bệnh nhân hội chứng động mạch vành cấp có biến chứng ngừng tuần hoàn và tỷ số chênh hiệu chỉnh gia tăng theo cấp số nhân khi có sự hiện diện của các yếu tố (tuổi >75: OR 3.16, 95% CI  2.14 tới 4.70; sốc tim OR 33.80, 95% CI 21.13 tới 54.23; có cả 2 yếu tố tuổi ≥75 và sốc tim: OR 33.80, 95% CI 21.13 đến 54.23). 

Kết luận, tỉ lệ tử vong sau can thiệp động mạch vành qua da vẫn khá cao ở các bệnh nhân hội chứng động mạch vành cấp có biến chứng ngừng tuần hoàn. Tuổi cao và tình trạng sốc có mối liên quan chặt chẽ với tỉ lệ tử vong trong bệnh viện ở những bệnh nhân này.


Danh mục: Nghiên cứu khoa học

Bình luận
Bài viết liên quan