Hội chứng QT dài mắc phải ở bệnh nhân nội trú

Tác giả: Haixu Yu; Li Zhang; Jinqiu Liu; Ying Liu;  Peter R. Kowey; Yanli Zhang; Yue Chen; Yushan Wei; Lianjun Gao; Huihua Li; Jie Du; Yunlong Xia
Citation:  2017 Heart Rhythm Society. (Heart Rhythm 2017;14:974–978) 
Tóm tắt. Đặt vấn đề: Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) đã bị bỏ qua trong thực tiễn lâm sàng một thời gian dài. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) nghiêm trọng (QTc ≥500 ms) ở những bệnh nhân nằm viện có liên quan đến gia tăng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. 
Mục đích. nghiên cứu này là xác định vai trò của Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) đối với kết cục lâm sàng của những bệnh nhân nội trú. 
Phương pháp. Xem xét các bệnh án điện tử để xác định các trường hợp Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) nghiêm trọng trong số các bệnh nhân nội trú tại một trung tâm nghiên cứu duy nhất từ ngày 1 tháng 9 năm 2013 đến ngày 28 tháng 2 năm 2014. Các bệnh nhân có hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) đã được theo trong 1 năm và so sánh với những bệnh nhân nhập viện có các đặc điểm tương đồng về tuổi, giới tính, chẩn đoán vào viện nhưng có khoảng QT bình thường. 
Kết quả. 0,7% (293 / 41,649) bệnh nhân nội trú có Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) nghiêm trọng (QTc 529 ± 38 ms) trong đó 86% được điều trị trong các khoa không phải khoa tim mạch. Trong thời gian theo dõi 255 ± 63 ngày, tử vong do mọi nguyên nhân ở nhóm Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) là 32% so với 14% ở nhóm đối chứng (P <.001). Ngất và rối loạn nhịp thất đe dọa tính mạng thường gặp hơn ở bệnh nhân ALQTS nặng (6% so với 0,6%, P <.0001). Những nguyên nhân chính dẫn tới tử vong do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) bao gồm xuất huyết não (tỉ suất chênh [OR] 6,405, khoảng tin cậy 95% 2,341-17,525), nhiễm trùng (OR 2,207, KTC 95% 1.124-4.333), và các bệnh giai đoạn cuối (OR 2,092, KTC 95% 1,045-4,191). 
Kết luận. Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) nặng khá thường gặp ở bệnh nhân nằm viện. Vì phần lớn bệnh nhân Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) nghiêm trọng không được điều trị ở các khoa tim mạch nên rất dễ bị bỏ qua. Kết cục lâm sàng của Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS) nặng là rất xấu. Loại bỏ các yếu tố gây kéo dài khoảng QT có thể làm giảm nguy cơ gây đột tử và loạn nhịp nguy hiểm ở bệnh nhân Hội chứng QT dài mắc phải (ALQTS).
Từ khóa. Hội chứng QT mắc phải; Loạn nhịp thất; tử vong mọi nguyên nhân.
 


Danh mục: Đề tài

Bình luận
Bài viết liên quan