Liều lượng thuốc chống đông đường uống mới cho bệnh nhân rung nhĩ có rối loạn chức năng thận

Câu hỏi nghiên cứu: Liều các thuốc chống đông đường uống không phải kháng vitamin K (NOAC) ở bệnh nhân rung nhĩ (AF) trong thực hành thông thường là bao nhiêu và các kết cục có liên quan (huyết khối và chảy máu) là gì?

Phương pháp: Từ một cơ sở dữ liệu hành chính lớn của Mỹ, các tác giả đã lựa chọn 14.865 bệnh nhân rung nhĩ được bắt đầu dùng apixaban, dabigatran hoặc rivaroxaban trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2015. Các bệnh nhân được lựa chọn nếu họ có khả năng dùng thuốc quá liều (ví dụ, dùng liều chuẩn khi bênh nhân có rối loạn chức năng thận) hoặc dùng thuốc không đủ liều (sử dụng liều thấp hơn khicó chức năng thận bình thường). Tỷ lệ hồi quy theo mô hình Cox được thực hiện ở các nhóm thuần tập phù hợp.

Kết quả: Trong số 1.473 bệnh nhân có chỉ định giảm liều do nguyên nhân thận, 43.0% có nguy cơ  bị quá liều. Những bệnh nhân này có nguy cơ cao xuất huyết nhiều (tỷ suất nguy cơ [hazard ratio-HR] là 2.19; khoảng tin cậy 95% [CI], 1.07-4.46), nhưng về  nguy cơ đột quỵ  thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Trong số 13.392 bệnh nhân không có chỉ định giảm liều do nguyên nhân thận, 13.3% có nguy cơ dùng dưới liều. Các bệnh nhân điều trị bằng apixaban dưới liều có nguy cơ đột quỵ cao hơn (HR, 4,87, 95% CI, 1,30-18,26), nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa về chảy máu. Các bệnh nhân được điều trị bằng rivaroxaban và dabigatran dưới liều không có sự liên quan có ý nghĩa với đột quỵ hoặc chảy máu.

Kết luận: Các tác giả kết luận rằng trong thực hành lâm sàng thông thường, liều thuốc kháng đông đường uống không phải kháng vitamin K (NOAC) được kê đơn thường mâu thuẫn với hướng dẫn trong nhãn thuốc và có thể có những hậu quả lâm sàng bất lợi.

Quan điểm: Các tác giả đã khẳng định trong các nghiên cứu được báo cáo trước đây rằng một tỷ lệ cao NOAC được dùng với liều không phù hợp và có liên quan đến các kết cục lâm sàng bất lợi. Các bác sĩ cần xem xét cẩn thận chức năng thận (tính độ thanh thải creatinin theo công thức Cockcroft-Gault đối với dabigatran, edoxaban và rivaroxaban) và đảm bảo rằng liều dùng tuân thủ hướng dẫn trên bao bì. Nhiều phòng khám chống đông máu hiện tại cần rà soát liều lượng NOAC để hỗ trợ bệnh nhân dùng bất kỳ thuốc chống đông đường uống nào.

-Xem thêm tại: http://www.acc.org/latest-in-cardiology/journal-scans/2017/06/05/14/50/nonvitamin-k-antagonist-oral-anticoagulant-dosing?utm_source=journalscan&utm_medium = Email_newsletter & utm_campaign = journalscan & utm_content = 20170608 # sthash.9Bh0Bj8m.dpuf.


Danh mục: Đề tài