Điều trị thủng vách liên thất sau nhồi máu cơ tim bằng can thiệp qua đường ống thông

Người dịch: BS. Đào Xuân Dũng, Khoa Hồi sức tích cực

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tóm tắt. Thủng vách liên thất (ventricular septal defects - VSDs) sau nhồi máu cơ tim  là một biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim cấp (AMI) với tiên lượng rất xấu. Biến chứng này được ước tính xảy ra ở 0,2% bệnh nhân có AMI, với tỷ lệ sống sau 1 tháng là 6% nếu không can thiệp. Các hướng dẫn khuyến nghị phẫu thuật sửa chữa, nhưng với những tiến bộ gần đây trong kỹ thuật can thiệp qua đường ống thông và sự phát triển thiết bị phù hợp, thì lựa chọn can thiệp bít lỗ thủng vách liên thất qua đường ống thông ngày càng khả thi. Tỷ lệ tử vong ở nhóm phẫu thuật là từ 30% đến 50%, trong khi nhóm bệnh nhân được bít thủng vách liên thất qua đường ống thông, tỷ lệ tử vong là 32%. Bít thủng vách liên thất qua đường ống thông tỏ ra bền vững, không có bằng chứng rò rỉ sau đó và tỷ lệ tử vong dài hạn thấp trong nhóm bệnh nhân được theo dõi lên đến 5 năm. Các hướng dẫn khuyến cáo bít sớm, có khả năng mang lại lợi ích cao nhất cho bệnh nhân bất kể phương pháp bít lỗ thủng là gì. Chẩn đoán hình ảnh tim đa phương thức bao gồm siêu âm tim, CT và MRI tim có thể xác định kích thước, hình dạng, vị trí của lỗ thủng vách và mối liên quan của chúng với các cấu trúc tim khác, hỗ trợ cho các quyết định điều trị. Trì hoãn ngắn để cho phép bệnh nhân ổn định là phù hợp, nhưng bệnh nhân không được điều trị có nguy cơ xấu đi nhanh chóng. Hỗ trợ tuần hoàn cơ học có thể hữu ích, mặc dù chưa rõ phương thức được ưu tiên sử dụng. Bít thủng vách liên thất qua đường ống thông cần đường vào tĩnh mạch lớn và tạo một vòng động tĩnh mạch (dưới màn tăng sáng và hướng dẫn của siêu âm tim qua thực quản) để thuận tiện đưa thiết bị vàobít lỗ thủng vách liên thất. Các hướng dẫn đề nghị bít lỗ thủng vách liên thất như một giải pháp thay thế cho phẫu thuật sửa chữa tại các trung tâm có chuyên môn phù hợp, nhưng quyết định cho tất cả bệnh nhân bị VSDs sau nhồi máu cơ tim cần được thảo luận bởi nhóm các bác sĩ tim mạch từ nhiều chuyên ngành.

Link bài: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32111641

Hình ảnh:


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan