Giảm tải thất trái sử dụng hệ thống trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể đường tĩnh mạch – động mạch (VA-ECMO) trong sốc tim.

  

- Người dịch: BS. Đào Xuân Dũng, khoa Hồi sức tích cực

- Hiệu đính: TS.BS. Vũ Quỳnh Nga, Phó Giám đốc bệnh viện

Đánh giá hệ thống và phân tích gộp

Tóm tắt. Trong quá trình trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể đường tĩnh mạch – động mạch (VA-ECMO), sự gia tăng hậu tải thất trái có khả năng làm tăng sức căng thất trái, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu cơ tim và làm chậm quá trình phục hồi sau sốc tim (CS). Một số chiến lược giảm tải thất trái đã được đề xuất. Đánh giá hệ thống và phân tích gộp theo Tuyên bố mẫu báo cáo ưu tiên cho các đánh giá hệ thống và phân tích gộp (PRISMA) bao gồm các bệnh nhân người lớn từ các nghiên cứu được công bố từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 3 năm 2019. Việc tìm kiếm thông tin được thực hiện thông qua nhiều cơ sở dữ liệu. Tổng thể, từ dữ liệu của 62 bài báo, 7581 bệnh nhân đã được đưa vào phân tích, trong đó 3337 (44,0%) bệnh nhân được giảm tải thất trái khi đang VA-ECMO. Nhìn chung, tỷ lệ tử vong tại bệnh viện là 58,9% (4466/7581). So với ECMO đơn thuần, chiến lược giảm tải thất trái khi đang VA-ECMO có nguy cơ tử vong thấp hơn 12% (RR 0.88; 95% CI 0.82–0.93; p < 0.0001; I2 = 40%)  và khả năng cai ECMO cao hơn 35 %(RR 1.35; 95% CI 1.21–1.51; p < 0.00001; I2 = 38%). Trong một phân tích được phân tầng theo thiết lập, lợi ích giảm nguy cơ tử vong cao nhất được ghi nhận trong nhồi máu cơ tim cấp: RR 0.75; 95%CI 0.68–0.83; p < 0.0001; I2 = 0%. Không có sự khác biệt rõ ràng giữa hai kỹ thuật về các biến chứng. Trong các quần thể không đồng nhất của những người trưởng thành bị sốc tim nặng và được hỗ trợ VA-ECMO, việc bổ sung giảm tải thất trái làm giảm tỷ lệ tử vong sớm thấp hơn và tỷ lệ cai ECMO thành công cao hơn.

Nguồn: https://bit.ly/34vC1PW

 


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan