Rivaroxaban so với warfarin ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim và bệnh thận mạn giai đoạn IV-V

Người dịch: BS. Đào Xuân Dũng, Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT.

Tổng quan. Hiện chưa có nhiều bằng chứng về hiệu quả và sự an toàn của thuốc chống đông đường uống tác dụng trực tiếp ở những bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim (nonvalvular atrial fibrillation-NVAF) và bệnh thận mạn tính nặng (chronic kidney disease-CKD). Nghiên cứu này đã so sánh nguy cơ đột quỵ thiếu máu não / thuyên tắc hệ thống (ischemic stroke/systemic embolism-ISSE) và chảy máu lớn ở những bệnh nhân NVAF và CKD giai đoạn IV-V được điều trị bằng rivaroxaban hoặc warfarin.Phương pháp. Bệnh nhân mắc NVAF và CKD giai đoạn IV-V bắt đầu được điều trị bằng rivaroxaban hoặc warfarin trong khoảng thời gian từ tháng 11/2011 đến tháng 6/2018 được chọn từ Cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử bảo mật thông tin cá nhân Optum®. Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh điểm xu hướng (Propensity score matching -PSM) để cân bằng giữa nhóm bệnh nhân dùng rivaroxaban và nhóm bệnh nhân dùng warfarin trên 112 hiệp phương sai cơ bản đo được. ISSE và các sự cố chảy máu lớn trong hơn 2 năm theo dõi từ thời điểm điều trị ban đầu đã được xác định với các định nghĩa điểm kết thúc giá trị. Kết cục được phân tích dưới dạng dữ kiện theo thời gian bằng cách sử dụng công cụ ước tính tỷ lệ sống của Kaplan-Meier và hồi quy Cox.Kết quả. Tổng cộng có 781 bệnh nhân được điều trị bằng rivaroxaban đủ điều kiện có điểm xu hướng phù hợp với 1.536 bệnh nhân được điều trị bằng warfarin; hiệp phương sai cơ bản được cân bằng tốt sau khi so sánh (sự khác biệt được tiêu chuẩn hoá  tuyệt đối <0,1). Tuổi trung bình của bệnh nhân là 80 tuổi; 60,5% là nữ; tỉ lệ mắc CKD giai đoạn IV và V ở 2 nhóm lần lượt là 81,3% và 18,7%. Tỷ lệ rủi ro của rivaroxaban so với warfarin là 0,93 (95% CI 0,46-1,90, P = 0,85) đối với nguy cơ ISSE và 0,91 (95% CI 0,65-1,28, P = 0,60) cho nguy cơ chảy máu lớn. Kết luận. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về nguy cơ ISSE hoặc chảy máu lớn được tìm thấy giữa nhóm bệnh nhân điều trị bằng Rivaroxaban và nhóm điều trị bằng warfarin. Mặc dù cần được nghiên cứu thêm, Rivaroxaban dường như là một sự thay thế hợp lý cho warfarin để phòng ngừa ISSE ở bệnh nhân có NVAF và CKD giai đoạn IV-V.

Link bài: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32112872

Hình ảnh:


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan