Thử nghiệm ngẫu nhiên của thuốc lá điện tử so với liệu pháp thay thế nicotine

Người dịch: ThS. Lê Văn Thực, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Tim Hà Nội

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tác giả. Peter Hajek, Ph.D., Anna Phillips-Waller, B.Sc., Dunja Przulj, Ph.D., Francesca Pesola, Ph.D., Katie Myers Smith, D.Psych., Natalie Bisal, M.Sc., Jinshuo Li, M.Phil., Steve Parrott, M.Sc., Peter Sasieni, Ph.D., Lynne Dawkins, Ph.D., Louise Ross, Maciej Goniewicz, Ph.D., Pharm.D., và cộng sự.

Thuốc lá điện tử thường được sử dụng trong nỗ lực cai thuốc lá, nhưng các bằng chứng về hiệu quả của nó còn hạn chế, khi so sánh với các sản phẩm nicotine đã được công nhận là liệu pháp cai thuốc

Phương pháp. Chúng tôi phân ngẫu nhiên những người trưởng thành đang điều trị cai thuốc lá tại cơ sở y tế National Health Service (Anh)  vào nhóm sử dụng các sản phẩm thay thế nicotine theo lựa chọn của họ, bao gồm các sản phẩm kết hợp, trong 3 tháng, hoặc một gói thuốc lá điện tử cho người bắt đầu (thuốc lá điện tử thế hệ hai, có thể làm đầy với một chai dịch nicotine điện tử (18mg/ml), với một khuyến cáo là mua nhiều dịch điện tử hơn tùy theo vị và nồng độ họ chọn. Điều trị bao gồm hỗ trợ hành vi hàng tuần trong ít nhất 4 tuần. Kết cục tiên phát là cai thuốc được duy trì trong 1 năm, được đánh giá bằng xét nghiệm sinh hóa tại lần khám cuối cùng. Những người không theo dõi được hoặc không cung cấp kết quả sinh hóa được xem là không cai thành công. Các kết cục thứ phát bao gồm việc sử dụng liệu pháp điều trị được báo cáo bởi đối tương tham gia nghiên cứu và các triệu chứng hô hấp.

Kết quả. Tổng số 886 người tham gia được phân ngẫu nhiên. Tỉ lệ cai thuốc tại thời điểm 1 năm là 18.0% trong nhóm dùng thuốc lá điện tử, so với 9.9% ở nhóm dùng các sản phẩm thay thế nicotine (nguy cơ tương đối 1.83, 95% CI 1.3 đến 2.58; P<0.001). Trong số những người tham gia có kết quả cai thành công tại thời điểm 1 năm, những người ở nhóm thuốc lá điện tử có xu hướng tiếp tục dùng sản phẩm của họ tại thời điểm tuần 52 nhiều hơn so với những người thuộc nhóm dùng nicotine thay thế (80% [63/79 người tham gia] so với 9% [4/44 người tham gia]. Nhìn chung, sự kích thích miệng hoặc họng được báo cáo thường xuyên hơn ở nhóm thuốc lá điện tử (65.3%, so với 51.2% ở nhóm nicotine thay thế) và buồn nôn xảy ra thường xuyên hơn ở nhóm dùng nicotine thay thế (37.9% so với 31.3% ở nhóm dùng thuốc lá điện tử). Nhóm dùng thuốc lá điện tử đã báo cáo rằng có sự giảm đáng kể tỉ lệ ho và tiết đờm dãi từ lúc khởi đầu cho tới thời điểm 52 tuần, giảm nhiều hơn so với nhóm nicotine thay thế (nguy cơ tương đối cho việc ho là 0.8, 95%CI 0.6 đến 0.9). Không có sự khác biệt đáng kể giữa 2 nhóm về tỉ lệ thở khò khè hoặc khó thở.

Kết luận. Thuốc lá điện tử cho thấy có hiệu quả hơn trong việc ngừng thuốc lá so với liệu pháp nicotine thay thế, khi cả 2 sản phẩm được sử dụng kèm với hỗ trợ hành vi.

Link bài: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1808779


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan