Tiền sử gia đình về ung thư dạ dày và điều trị Helicobacter pylori

Người dịch: BS. Đào Xuân Dũng, khoa Hồi sức tích cực

Hiệu đính: PGS.TS: Lê Thu Hòa, Trung tâm ĐT- CĐT

Tổng quan. Nhiễm khuẩn Helicobacter pylori và tiền sử gia đình về ung thư dạ dày là những yếu tố nguy cơ chính gây ung thư dạ dày. Liệu điều trị để loại trừ H. pylori có thể làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày ở những người có tiền sử gia đình về ung thư dạ dày ở người thân cấp một (first-degree relatives-FDR)  hay không, vẫn còn chưa được biết. Phương pháp.Trong thử nghiệm đơn lẻ, mù đôi, kiểm soát giả dược này, chúng tôi đã sàng lọc 3100 người thân cấp một của các bệnh nhân ung thư dạ dày. Chúng tôi chỉ định ngẫu nhiên 1838 người tham gia có nhiễm H. pylori để được điều trị tiệt trừ (lansoprazole [30 mg], amoxicillin [1000 mg], và clarithromycin [500 mg], mỗi thuốc uống hai lần mỗi ngày trong 7 ngày) hoặc giả dược. Kết cục tiên phát là sự tiến triển của ung thư dạ dày. Một kết cục thứ phát được chỉ định trước là sự tiến triển của ung thư dạ dày tuỳ thuộc tình trạng tiệt trừ H. pylori, được đánh giá trong giai đoạn theo dõi.Kết quả. Tổng cộng đã có 1676 người tham gia được đưa vào quần thể có ý định điều trị đã được điều chỉnh để phân tích kết cục tiên phát (832 ở nhóm điều trị và 844 ở nhóm giả dược). Trong thời gian theo dõi trung bình 9,2 năm, ung thư dạ dày đã tiến triển ở 10 người tham gia (1,2%) trong nhóm điều trị và 23 (2,7%) trong nhóm giả dược (tỷ lệ rủi ro, 0,45; khoảng tin cậy 95% [CI], 0,21 đến 0,94; P = 0,03 với test log-rank). Trong số 10 người tiến triển thành ung thư dạ dày tham gia nhóm điều trị, có 5 người (50,0%) bị nhiễm H. pylori dai dẳng. Ung thư dạ dày đã tiến triển ở 0,8% số người tham gia (5 trên 608) nhiễm H. pylori đã được điều trị khỏi và ở 2,9% số người tham gia (28 trên 979) bị nhiễm trùng dai dẳng (tỷ lệ rủi ro, 0,27; 95% CI, 0,10 đến 0,70) . Các biến cố là nhẹ và thường gặp hơn ở nhóm điều trị so với nhóm giả dược (53,0% so với 19,1%; P <0,001).Kết luận. Trong số những người nhiễm H. pylori có tiền sử gia đình về ung thư dạ dày ở những người thân cấp một, điều trị tiệt trừ H. pylori đã làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Link bài: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1909666


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan