Hiệu quả Dự án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Tim Hà Nội với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và Sơn La

Hiệu quả Dự án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Tim Hà Nội với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và Sơn La

Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 14/11/2020, Đoàn công tác Bệnh viện Tim Hà Nội do PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền - Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Dự án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016 – 2020; khảo sát nhu cầu đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành Tim mạch trong thời gian tiếp theo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.