Bệnh tứ chứng fallot (tetralogy of fallot)

Bệnh tứ chứng fallot (tetralogy of fallot)

FALLOT 4 LÀ BỆNH GÌ? Fallot 4 là một bệnh tim bẩm sinh, có tím, được ông Fallot mô tả đầy đủ triệu chứng bệnh lần đầu tiên vào năm 1888. Bệnh Fallot 4 gặp ở 3 trên 1000 trẻ đang sống và chiếm 7-10% tất cả các bệnh tim bẩm sinh.Bệnh Fallot 4 cần phải can thiệp sớm nếu không tỉ lệ tử vong rất cao, ...
Hội nghị tổng kết chương trình chỉ đạo tuyến “Đánh giá kết quả hoạt động chỉ đạo tuyến năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022”

Hội nghị tổng kết chương trình chỉ đạo tuyến “Đánh giá kết quả hoạt động chỉ đạo tuyến năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022”

Bệnh viện Tim Hà Nội là Bệnh viện tuyến cuối chuyên ngành tim mạch của Bộ Y tế cùng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật hỗ trợ chuyên môn thông qua các hoạt động như: đào tạo bác sĩ nội trú, đào tạo liên tục, nâng cao ngiệp vụ….Bệnh ...