Quyết định về ban hành "Quy định đào tạo các khóa ngắn hạn, hướng dẫn thực hành" của Bệnh viện Tim Hà Nội.

Tải file tại ĐÂY

Quy định đào tạo các khóa ngắn hạn, hướng dẫn thực hành.


Danh mục: Tin tức , Tin hoạt động

Bình luận