1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Bệnh viện Tim Hà nội, 2014

2. Nhân lực: Tổng số cán bộ viên chức, người lao động đang làm việc bệnh viện là 589 người bao gồm 161 biên chế, 03 lao động hợp đồng theo nghị định 68/NĐ-CP và 425 hợp đồng lao động của bệnh viện. Cụ thể:
+ Ban giám đốc: 01 giám đốc và 03 phó giám đốc
+ 09 phòng chức năng: Kế hoạch tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Hành chính quản trị, Vật tư - Thiết bị y tế, Công nghệ thông tin, Tài chính kế toán, Công tác xã hội, Điều dưỡng, Quản lý chất lượng Bệnh viện.
+ 01 phòng khám đa khoa.
+ 01 trung tâm: Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến.
+ 11 khoa lâm sàng: Khám bệnh, Nội, Nội Nhi, Tim mạch chuyển hóa, Hồi sức tíc cực nhi, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực, Ngoại, Tim mạch can thiệp, Cấp cứu, Các bệnh mạch máu.
+ 05 khoa cận lâm sàng: Xét nghiệm, Dược, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Chẩn đoán hình ảnh, Dinh dưỡng.
+ 06 đơn nguyên: Khám và điều trị tự nguyện, Thăm dò điện sinh lý và rối loạn nhịp, Sơ sinh, Tim mạch can thiệp cơ sở 2, Can thiệp tĩnh mạch, chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao.