I. Tổ chức.

1. Nhân sự:  
a. Bác sĩ : làm việc chính tại khoa có 1 bác sĩ.
- ThS. Bs Vũ Đình Hưng – Tốt nghiệp hệ cao học khóa 19 chuyên ngành  Hồi sức cấp cứu - Đại học Y Hà Nội. phụ trách khoa Cấp Cứu. 
b. Điều dưỡng và các nhân viên khác :
  Hiện tại, khoa cấp cứu có 8 điều dưỡng đang công tác và 01 hộ lí làm việc .
2. Thành lập
   Là một trong các khoa phòng trẻ nhất của bệnh viện.Từ tháng 2/2015 chính thức có quyết định của Giám đốc bệnh viện thành lập khoa Cấp cứu cơ sở 2.
 3. Lãnh đạo chủ chốt qua các thời kì.
- ThS. Bs Nguyễn Văn Dần – Phụ trách khoa từ 02/2015 – 03/2015
-Ths .Bs Vũ Đình Hưng – Phụ trách khoa từ tháng  03/2015 đến nay

II. Quá trình xây dựng và phát triển:

2.1 Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ:
- Trong công tác khám chữa bệnh luôn  đảm bảo cấp cứu nhanh, chính xác, hiệu quả và an toàn.
- Xây dựng 1 quy trình khám cấp cứu chuẩn, nhanh chóng với từng mặt bệnh nhất định ( BN NMCT cấp từ lúc vào viện đến lúc can thiệp MV là 30 phút….)
- Luôn cập nhập các quy trình cấp cứu chuẩn của nền y học hiện đại. 
- Có giường điều trị tự nguyện,điều trị các Bệnh nhân tại khoa.
-Thành lập 01 phòng nội soi dạ dày tại khoa.
-Luôn luôn ,sẵn sàng cấp cứu các tình huống ngoại viện.
2.2 Đào tạo phát triển nhân lực:
- Nhân viên trong khoa thường xuyên tham gia các buổi đào tạo, tập huấn cấp cứu, quy trình khám chữa bệnh, các vấn đề về bảo hiểm y tế, các bệnh lý tim mạch cơ bản, các quy tắc ứng sử với người bệnh và người nhà người bệnh do bệnh viện tổ chức.
- Trong thời gian tới, khoa Cấp cứu có chủ trương khuyến khích các bác sĩ, điều dưỡng tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn để nâng cao năng lực.     

III. Đánh giá đóng góp của tập thể đối với sự phát triển chung của đơn vị và ngành y tế.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy- Ban Giám đốc bệnh viện, khoa Cấp cứu đã và đang hoạt động có hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, chứng minh được sự đúng đắn trong đường lối định hướng phát triển bệnh viện của BGĐ. Các đóng góp này tuy còn ít nhưng cũng đã góp phần khẳng định sự vững mạnh của bệnh viện, cũng như niềm tin của người bệnh và người nhà bệnh nhân với bệnh viện Tim Hà Nội.

IV. Định hướng phát triển trước mắt và tương lai.
-  Trong thời gian tới, khoa Cấp cứu dự định sẽ nghiên cứu, triển khai, áp dụng nhiều quy trình cấp cứu mới của nền y học hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả công việc cũng như chất lượng bệnh viện.
- Xây dựng ,hoàn thiện phòng điều trị lưu tự nguyện để chăm sóc người bệnh tốt hơn.
- Thành lập phòng nội soi dạ dày để phục vụ Bệnh nhân khám và điều trị tại bệnh viện Tim Hà Nội một cách toàn diện.