• Phòng Công nghệ thông tin

    1. Địa chỉ: - CS1: Tầng 2 - Nhà B - Bệnh viện Tim Hà Nội - 92 Trần Hưng Đạo                     - CS2: Tầng 2 – Bệnh viện Tim Hà Nội – 89 Võ Chí Công          2. Điện thoại: 0243- 942 0757 * 226 Email: cntt.bvt@gmail.com3. Cơ cấu tổ chức:Tổng số: 6 nhân viên, Trong đó: 3 Thạc sỹ, 3 Kỹ sư.4. Ban lãnh đạo từ 2014 đến nay:  ThS.KS. Nguyễn Văn Hòa Phó trưởng phòng phụ trách từ 1/2014  ThS. Nguyễn Vũ Huy ToànPhó trưởng phòngKS. Vũ Hoàng ThaoPhó trưởng phòng   Cán bộ, nhân viên phòng Công nghệ thông ...

  • Phòng Quản lý chất lượng

    PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH1. Quá trình hình thành, phát triển           Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Tim Hà Nội được thành lập theo quyết định 4302/QĐ-SYT ngày 23/12/2014 của Sở y tế Hà Nội.        2. Tình hình nhân sự          Tổng nhân sự: 04 người bao gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 02 chuyên viên.3. Tổ chức đoàn thể- Đảng viên Đảng CSVN: 02/04 người.- Tổ công đoàn: 01 Tổ công đoàn.- ...