I - Tổ chức :

  1. Nhân sự:

Hiện tại phòng có 7 CBNV trong đó:

-  ThS- kỹ sư: 01

-  Kỹ  sư: 04

-  Cử nhân: 01

-  Kỹ thuật viên: 01

-  Học việc: 01

2. Lãnh đạo hiện tại

ThS. KS. Nguyễn Văn Hòa

Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng.

Kỹ sư: Vũ Hoàng Thao

Phó trưởng phòng

Cán bộ, nhân viên phòng Công nghệ thông tin

II - Quá trình xây dựng và phát triển :

- Tổ CNTT được thành lập 01/2009 trực thuộc Ban Giám đốc phụ trách các vấn đề về CNTT của bệnh viện.

- Cùng với sự phát triển của bệnh viện,  Phòng CNTT được  thành lập ngày 24/01/2014 theo quyết định số 133 /QĐ-BVT.

- Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện phòng CNTT đã đạt được nhiều thành tích triển khai ứng dụng CNTT vào quản lý bệnh viện. Đến năm 2015 hệ thống thông tin bệnh viện đã phát triển với cơ sở hạ tầng cả hai cơ sở đã tương đối hoàn chỉnh. Gần 100% các đơn vị chuyên môn, phòng ban chức năng đã có phần mềm quản lý, 100% các đơn vị trong bệnh viện có mạng INTERNET. Ứng dụng CNTT góp phần giảm thiểu nhân lực trong ngành y tế cũng như các hình thức quản lý bệnh án, tài chính, thuốc, vật tư ... góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng quản lý cũng như công tác khám chữa bệnh mang lại sự hài lòng cho người bệnh.

- Cùng với sự phát triển của Bệnh viện, phòng CNTT không ngừng nghiên cứu và phát triển các ứng dụng CNTT trong  Bệnh viện theo hướng hiện đại hóa.