I. Nhân sự:

* Phòng KHTH hiện có 08 cán bộ nhân viên, gồm:

- 03 lãnh đạo:

+ ThS. BS. Phạm Quang Huy – Phụ trách phòng

+ BSCK I. Nguyễn Thị Hoa – Phó trưởng phòng

+ ThS.ĐD Đào Thành –  Phó trưởng phòng

- 05 nhân viên:

+ 01 Bác sỹ- Thạc sỹ Y tế công cộng

+ 03 điều dưỡng (trong đó: 01 Cử nhân điều dưỡng, 01 Điều dưỡng trung học đang học Cử nhân ĐD tại Trường ĐHY Hà Nội, 01 Điều dưỡng trung học).

+ 01 cử nhân kinh tế.

* Phụ trách phòng qua các thời kỳ:

- Từ năm 2003 đến tháng 3/2012: BS. Nguyễn Minh Đạo (nghỉ hưu từ tháng 4/2012)

- Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2014: ThS.BS. Đinh Tiến Dũng

- Từ tháng 7/2014 đến tháng 25/5/2015: ThS.BS. Ngô Quang Huy

- Từ 26/5/2015 đến nay: Ths.BS Phạm Quang Huy

II. Quá trình hoạt động và phát triển:

Khi mới thành lập, phòng có 01 bác sĩ và 02 điều dưỡng. Qua từng giai đoạn, phòng KHTH đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện. Đến nay, nhân sự của phòng gồm 08 cán bộ, nhân viên. Phòng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Công tác kế hoạch, báo cáo:

 • Phối hợp với các Khoa, Phòng xây dựng kế hoạch và báo cáo hoạt động của bệnh viện hàng năm.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xác định và giao các chỉ tiêu hoạt động của các Khoa, Phòng (giường bệnh, số BN khám, điều trị nội trú, ngoại trú,…).
 • Xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh dịch, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động hàng năm,… theo quy định.
 •  
 • 2. Công tác thống kê, quản lý hồ sơ bệnh án:
 • - Theo dõi, thống kê và quản lý các số liệu hoạt động chuyên môn của bệnh viện (quản lý trên máy tính bằng các phần mềm do Phòng xây dựng)
 • - Triết xuất và lập các báo cáo thống kê số liệu hoạt động chuyên môn hàng tuần, hàng tháng, hàng năm theo yêu cầu công việc và quy định của bệnh viện, Sở Y tế.
 • - Cung cấp thông tin, số liệu hoạt động chuyên môn cho các bộ phận trong bệnh viện.
 • - Lưu trữ và quản lý Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú và trích sao bệnh án, cung cấp thông tin cho các cá nhân, khoa, phòng trong bệnh viện và ngoài bệnh viện phục vụ công tác NCKH, điều tra,… theo đúng quy định.
 •  
 • 3. Công tác quản lý, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn, quy định của BHYT:
 • Đầu mối xây dựng các danh mục kỹ thuật, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện và các lĩnh vực mới được triển khai tại bệnh viện.
 • Thiết lập hệ thống giám sát và hỗ trợ các Khoa, Phòng trong việc thực hiện Quy chế chuyên môn theo đúng quy định.
 • Tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc và đề xuất giải pháp khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện Quy chế chuyên môn tại các Khoa, Phòng.
 • Trực tiếp giải quyết và hỗ trợ các Khoa, Phòng, người bệnh về các thủ tục, quy định về BHYT theo đúng quy định.
 •  
 • 4. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật:
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác NCKH trong bệnh viện (đề tài cấp cơ sở, cấp Thành phố, cấp Bộ).
 • Đầu mối tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề hàng tuần nhằm nâng cao kiến thức cho CBNV và rút kinh nghiệm trong việc điều trị, chăm sóc bệnh nhân.
 • Phối hợp với các Khoa, Phòng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, các cơ sở y tế có nhu cầu.
 •  
 • 5. Công tác khác:
 • Xây dựng các Đề án, Dự án nhằm mở rộng và đa dạng hóa các loại dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện.
 • Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của người bệnh, gia đình người bệnh về các thủ tục khám chữa bệnh.
 • Có thể nói, qua hơn 10 năm hoạt động, phòng KHTH đã có những đóng góp tích cực trong sự phát triển chung cả về lượng và chất của Bệnh viện Tim Hà Nội.

III. Khen thưởng:

Hàng năm 100% CBCNV của phòng đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp cơ sở.

Tập thể phòng đạt danh hiệu Tập thể “Lao động giỏi”, Tập thể “Người tốt-Việc tốt” cấp cơ sở, cấp ngành, kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”…

Năm 2006, 01 điều dưỡng của Phòng giành giải nhất cuộc thi “Điều dưỡng kỹ thuật viên giỏi. thanh lịch”. Năm 2014, ThS Đào Thành – PTP đạt danh hiệu “Người tốt -Việc tốt” cấp cơ sở, cấp ngành… Đó là nguồn động viên tình thần to lớn đối với toàn thể CBCNV Phòng KHTH.

IV. Hướng phát triển trong giai đoạn tới:

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến trong công tác chuyên môn và quản lý y tế là tất yếu. Phòng Kế hoạch tổng hợp cũng phát triển theo xu hướng đó. Phòng quyết tâm phấn đấu trở thành Phòng tham mưu đắc lực cho Ban Giám đốc về các hoạt động của bệnh viện, xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, áp dụng công nghệ thông tin trong thống kê báo cáo, quản lý hồ sơ bệnh án tiến tới sử dụng bệnh án điện tử. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng quản lý theo ISO 9001-2008 và ISO 15189 cho khoa Xét nghiệm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KHTH

 

BS. Nguyễn Minh Đạo-nguyên PTP cùng ĐD. Nguyễn Thị Thái–người giành giải Nhất Hội thi “Điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi, thanh lịch” năm 2006

BS. Nguyễn Minh Đạo-Nguyên PTP.KHTH đại diện bệnh viện trao số tiền ủng hộ Quỹ trẻ em Việt Nam

Tập thể Phòng Kế hoạch tổng hợp lập nhiều thành tích nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Bệnh viện Tim Hà Nội