I. Lịch sử phát triển:

Từ năm 2004 đến ngày 15 tháng 11 năm 2012, Phòng Tổ chức hành chính quản lý trang thiết bị của bệnh viện ( mua sắm, theo dõi sửa chữa và tiếp nhận viện trợ), Khoa Dược quản lý toàn bộ thuốc, dụng cụ, và vật tư y tế. Tháng 11 năm 2012 khối lượng và chất lượng công việc tăng lên nhiều, đặc biệt là trang thiết bị yêu cầu phải có một bộ phận đặc trách quản lý và vận hành các trang thiết bị phục vụ chung. Tháng 11/2012 Phòng Vật tư trang thiết bị y tế được tách ra từ Phòng Tổ chức hành chính để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Tiến sỹ, bác sỹ Đặng Hanh Sơn  được điều động từ khoa Ngoại về phụ trách quản lý từ tháng 11/2012 đến tháng 5/2013. Khi đó Phòng VTTBYT quản lý, cung ứng vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế và quản lý tổ công nghệ thông tin của Bệnh viện. Đến tháng 1 năm 2014, tổ công nghệ thông tin tách ra khỏi phòng Vật tư thiết bị y tế và thành phòng Công nghệ thông tin. Hiện tại, tổng số nhân sự trong phòng gồm 7 người, trong đó Nam: 03 cán bộ, Nữ: 06 Cán bộ.
II. Ban lãnh đạo:

Trưởng phòng

- Tiến sỹ, Bác sỹ. Đặng Hanh Sơn (11/2012 – 5/2013).

- Kỹ sư chính. Đoàn Trọng Bình (5/2013 đến nay)

Phó trưởng phòng:
- Kỹ sư chính. Đoàn Trọng Bình (2/2013 – 5/2013)
- Kỹ sư. Nghiêm Tuấn Linh (11/2013 đến nay)
Nhân viên trong phòng:

- Dược sỹ trung học: Lê Thị Hà và Trịnh Thu Trà

- Kế toán trung cấp: Nguyễn Thu Hương.

- Cao đẳng hệ thống thông tin: Nguyễn Thu Vân.

- Kỹ sư cao đẳng: Nguyễn Khắc Vương.

- Cử nhân kinh tế: Hoàng Thị Ngọc Lan.

- Thủ kho: Trần Thị Ca Nga.

III. Chức năng nhiệm vụ:

  - Quản lý Vật tư y tế và Thiết bị y tế:

 • Tham mưu, đầu mối lập kế hoạch, tổ chức đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế, các loại vật tư y tế tiêu hao… Quản lý kho cấp phát vật tư tiêu hao cho các khoa, phòng trong  Bệnh viện.
 • Cung ứng trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế, thống kê và quản lý khai thác sử dụng toàn bộ trang thiết bị y tế của bệnh viện.
 • Tham gia các dự án viện trợ, cải tạo nâng cấp bệnh viện, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện.
 • Lập kế hoạch và thực hiện công việc bảo trì, sửa chữa các trang thiết bị y tế của bệnh viện. Thực hiện các hợp đồng mua bán, bảo trì, sửa chữa TTBYT.
 • Thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý trang thiết bị y tế.
 • Tham gia trong “Hội đồng khoa học Bệnh viện” nhằm tham mưu trong định hướng TTBYT, phục vụ công tác chuyên môn, NCKH, đào tạo, chỉ đạo tuyến...
 • Tham gia và  xây dựng các quy định, nội quy an toàn cho các trang thiết bị y tế, kiểm tra an toàn lao động, theo dõi lên kế hoạch định kỳ kiểm định các thiết bị an toàn theo qui định của nhà nước.
 • Tham gia đào tạo cho các sinh viên, học sinh chuyên ngành kỹ thuật điện tử y sinh, trường Cao đẳng kỹ thuật Thiết bị Y tế - Bộ Y tế, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Đào tạo, chuyển giao công nghệ, huấn luyện sử dụng và hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới là các bệnh viện trong ngành y tế Hà nội và mốt số bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Đa Khoa Hải Dương, Bệnh viện Đa Khoa Bắc Ninh…theo kế hoạch chỉ đạo tuyến  của bệnh viện.
 • Quản lý, vận hành hệ thống cung cấp Oxy lỏng 3 m3, trạm máy khí nén bao gồm 02 máy nén khí với tổng công suất 300m3/giờ, 02 máy hút chân không với tổng công suất 350m3/giờ... Vận hành cấp khí y tế (oxy, khí nén, hút trung tâm) 24/24h hàng ngày. Bảo dưỡng, sửa chữa vừa và nhỏ thiết bị khí y tế.
 • Bảo dưỡng, sửa chữa vừa và nhỏ các loại thiết bị y tế trong toàn bệnh viện.
 • Thực hiện các hợp đồng sửa chữa lớn, các hợp đồng bảo trì các loại thiết bị y tế công nghệ cao và đắt tiền.

IV Thành Tựu:

- Năm 2013 phòng VTTBYT được Giám đốc Sở y tế Hà nội tặng bằng khen tập thể lao động tiên tiến.

- Năm 2013 Trưởng phòng VTTBYT là Ông Đoàn Trọng Bình được Giám đốc Sở y tế Hà nội tặng bằng khen Đạt danh hiệu người tốt việc tốt cấp ngành.

V. Định hướng phát triển:

 • Về nhân sự: nâng cao đội ngũ cán bộ kỹ thuật cả về chất lượng, trong đó mục tiêu tới năm 2015 sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực TTBYT và có trình độ ngoại ngữ. 
 • Về công tác chuyên môn: Nâng cao công tác quản lý, lập kế hoạch – cung ứng chuyên thực hiện các công tác đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế.
 • Nâng cao hợp tác phát triển kỹ thuật trong khối Vật tư-thiết bị y tế của các Bệnh viện.
 • Đẩy mạnh việc khai thác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý TTBYT, đẩy mạnh công tác NCKH, công tác giảng dạy, hướng dẫn các lớp học sinh thực tập của trường Đại học Bách Khoa Hà nội, Trường kỹ thuật Y tế và các KTV một số bệnh viện tuyến dưới.