QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

    Với tiêu chí xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội trở thành một bệnh viện hoàn chỉnh
với 5 lĩnh vực thuộc chuyên khoa tim mạch:  Nội khoa, Nhi khoa, Tim mạch
chuyển hóa, Phẫu thuật tim mạch và Can thiệp tim mạch. Trong thời gian qua Bệnh
viện đã có những điều chỉnh và đầu tư mang tính đột phá, tăng cường, bổ sung
nhân lực chất lượng cao, máy móc trang thiết bị y tế hiện đại, cơ sở hạ tầng đồng
bộ, lãnh đạo bệnh viện rất quan tâm xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý nhằm
sử dụng hiệu quả các nguồn lực và đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng
tăng của nhân dân.
      Bệnh viện Tim Hà Nội luôn nỗ lực từng bước phát triển và vươn lên trở thành
là một trong những bênh viện chuyên khoa tim mạnh hàng đầu trong nước và khu
vực. Để khẳng định và giữ vững niềm tin với khách hàng về chất lượng dịch vụ
bệnh viện cần cung cấp những dịch vụ chất lượng, an toàn đáp ứng được nhu cầu
và mong đợi của họ thông qua việc tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp,
minh bạch mà trong đó mọi cán bộ nhân viên đều có ý thức về việc không ngừng
cải tiến chất lượng.
     Bệnh viện đã triển khai áp dụng và được chứng nhận hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại tất cả các khoa phòng và các hoạt
động của bệnh viện. Hướng tới triển khai áp dụng tích hợp các công cụ, giải pháp
cải tiến chất lượng, ứng dụng công nghệ trong điều hành và học hỏi các mô hình
thực hành tốt nhất trong nước và trên thế giới để cải tiến liên tục hệ thống quản lý
chất lượng.
     Với những kết quả đã đạt được và sự nỗ lực không không ngừng của tập thể Ban
lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện, chúng tôi cam kết:
1. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng lực quản lý và tinh
thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp của cán bộ viên chức.
2. Đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế chất lượng, an toàn cho người bệnh và khách
hàng.
3. Thực hành quản lý đơn vị theo quy trình chuẩn và chuyên nghiệp, quyết tâm xây
dựng Bệnh viện trở thành đơn vị đạt chuẩn quốc gia và quốc tế.