QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Với tiêu chí xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội trở thành một Bệnh viện Tim hoàn chỉnh với 4 mũi nhọn: nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, tim mạch can thiệp, trong thời gian qua Bệnh viện đã có những sự điều chỉnh và đầu tư mang tính đột phá. Bên cạnh yếu tố nhân lực chất lượng cao, máy móc trang thiết bị y tế hiện đại, cơ sở hạ tầng đồng bộ, lãnh đạo bệnh viện rất quan tâm xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực và đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân.

Bệnh viện Tim Hà Nội nhận thức rằng, muốn đứng vững và vươn lên trở thành một trong những bênh viện chuyên khoa tim mạnh hàng đầu trong cả nước và khu vực, bệnh viện cần cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Khẳng định và giữ vững niềm tin cho khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình thông qua việc tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch mà trong đó, từng cá nhân ở mọi cấp độ đều có ý thức về chất lượng.

Bệnh viện đã cam kết xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008  cho toàn bộ khoa phòng cho các hoạt động của bệnh viện, nhằm ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong năm 2014. Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189 cho các phòng xét nghiệm nhằm đảm bảo độ tin cậy của các chỉ tiêu xét nghiệm. Hướng tới triển khai áp dụng tích hợp các công cụ, giải pháp cải tiến chất lượng, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và học hỏi các mô hình thực hành tốt nhất trong nước và trên thế giới để cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

 Với nền tảng vốn có và những nỗ lực không mệt mỏi của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Bệnh viện, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các dự án cải tiến mới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của dịch vụ y tế nhằm duy trì sự thỏa mãn của khách hàng và đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại cho toàn thể nhân viên Bệnh viện, hướng tới mục tiêu “Vì một trái tim khỏe”.

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội theo thời gian.

NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ

NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ

Tháng 12 năm 2018

Tháng 12 năm 2018

Tháng 11 năm 2018

Tháng 11 năm 2018

Tháng 10 năm 2018

Tháng 10 năm 2018

Tháng 09 năm 2018

Tháng 09 năm 2018

Tháng 08 năm 2018

Tháng 08 năm 2018

Tháng 07 năm 2018

Tháng 07 năm 2018

Tháng 06 năm 2018

Tháng 06 năm 2018

Tháng 05 năm 2018

Tháng 05 năm 2018

Tháng 04 năm 2018

Tháng 04 năm 2018

Tháng 3,2 năm 2018

Tháng 3,2 năm 2018

Tháng 01 năm 2018

Tháng 01 năm 2018

Tháng 12 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 06 năm 2017

Tháng 06 năm 2017