Bảng giá dịch vụ ngoại trú

Bảng giá dịch vụ ngoại trú

Mời quý vị tham khảo bảng giá Thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BYT tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Lần cập nhật cuối: tháng 8 năm 2019.

Niêm giám Bệnh viện Tim Hà Nội

Niêm giám Bệnh viện Tim Hà Nội

Được thành lập từ năm 2001 theo Quyết định số 6863/QĐ-UB ngày 15/11/2001 của UBND Thành phố Hà Nội, bệnh viện Tim Hà Nội triển khai hoạt động từ năm 2004. Sau gần 15 năm hoạt động, Bệnh viện Tim ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế trong lĩnh vực tim mạch tại Việt Nam và trên thế giới.