Quyết định về ban hành "Quy định đào tạo các khóa ngắn hạn, hướng dẫn thực hành" của Bệnh viện Tim Hà Nội

 13/08/2018, 16:09:23 - Lượt xem: 601

Thông tin tài liệu

Quyết định về ban hành "Quy định đào tạo các khóa ngắn hạn, hướng dẫn thực hành" của Bệnh viện Tim Hà Nội

Giới thiệu:

Quyết định về ban hành "Quy định đào tạo các khóa ngắn hạn, hướng dẫn thực hành" của Bệnh viện Tim Hà Nội.