Dapagliflozin và kết cục tim mạch ở bn ĐTĐ2

Dapagliflozin và kết cục tim mạch ở bn ĐTĐ2

Stephen D. Wiviott, M.D., Itamar Raz, M.D., Marc P. Bonaca, M.D., M.P.H., Ofri Mosenzon, M.D., Eri T. Kato, M.D., M.P.H., Ph.D., Avivit Cahn, M.D., Michael G. Silverman, M.D., M.P.H., Thomas A. Zelniker, M.D., Julia F. Kuder, M.A., Sabina A. Murphy, M.P.H., Deepak L. Bhatt, M.D., M.P.H., Lawrence A. Leiter, M.D., et al., for the DECLARE–TIMI 58 Investigators*

Những cuốn sách chữa lành trái tim

Những cuốn sách chữa lành trái tim

Chỉ cần được phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch hàng ngàn trái tim của những em bé nghèo sẽ được hồi sinh ngay trên bàn mổ. Và trong hành trình chữa lành những trái tim bé bỏng đó, có sự góp phần không nhỏ của những cuốn sách do chính GS.TS Nguyễn Quang Tuấn viết.