Bệnh viện Tim Hà Nội thông tin về các khóa đào tạo liên tục cùng danh sách học viên đã được cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2020

Tải file tại ĐÂY

Theo quy định tại thông tư số: 26/2020/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế. Bệnh viện Tim Hà Nội thông tin về các khóa đào tạo liên tục cùng danh sách học viên đã được cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2020.

 


Danh mục: Tin tức , Tin hoạt động

Bình luận
Bài viết liên quan