Hai hạt giống 

Một hạt nghĩ: 
- Mảnh đất này thật yên lành,quang cảnh xung quanh cũng đẹp, ta phải đâm chồi để phát triển trên đất này thôi. 
Từ đó, nó nỗ lực không ngừng. Mùa xuân năm sau, từ một hạt giống, đã trở thành cây con có cành có lá. 
Hạt giống kia lại nghĩ khác :
- Nếu ta đâm rễ xuống mảnh đất này, biết đâu sẽ đụng phải nham thạch phía dưới, không thể phát triển được. Rồi khi nhú mầm, không khéo lại bị ốc sên xơi mất. Khi ra hoa kết trái, thì có khi bọn trẻ con quanh đây vặt hết. Tốt hơn hết là cứ nằm yên xem như thế nào đã.
Hạt giống này thu mình lại và nằm yên nghe ngóng. 
Một ngày kia, có đàn gà đến kiếm ăn, chúng bới đất ra. Một con tinh khôn nhất thấy ngay hạt giống nọ , liền mổ ngay và nuốt vào bụng. 
Còn cái cây con kia đã kịp gần trưởng thành , nó điềm nhiên vươn lên đón nắng gió. Xung quanh cây là đàn gà gáy trưa. Và cây còn nghe trong gió tiếng cười của đám trẻ con quanh đây. Rễ của cây tự tin bám vào mảnh đất. 
Qua thời gian hạt giống nhỏ đã thành một cây tươi tốt, đơm hoa trái và tỏa bóng mát.


Danh mục: Tự sự trái tim

Bình luận