Bệnh viện Tim Hà Nội đồng hành cùng Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội và các đơn vị tổ chức chương trình "Ngày Chủ nhật yêu thương" tại tỉnh Bắc Giang

Với ý nghĩa chia sẻ yêu thương, tiếp thêm động lực cho những mảnh đời bất hạnh tại các Trung tâm bảo trợ. Vừa qua, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị đã tổ chức chương trình "Ngày Chủ nhật yêu thương" tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang