Chương trình ca nhạc Gala tổng kết Bệnh viện Tim Hà Nội 2018

Chương trình ca nhạc do các bác sĩ, cán bộ công nhân viên Bệnh viện Tim Hà Nội biểu diễn