Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội chất vấn tại kỳ họp quốc hội