Đêm Chung kết Nhân viên Thanh lịch Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2018 (Phần 1)

Chương trình đêm chung kết nhân viên thanh lịch của Cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội.