MV Đường đến ngày vinh quang

Những trái tim vì cộng đồng và rất yêu ca nhạc đã cùng nhau cất lên lời ca, tiếng hát.