MV Niềm tin khát khao

MV Niềm tin khát khao do cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện