PGS/TS Nguyễn Quang Tuấn chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Phiên họp ngày 14/6/2017