PGS/TS Nguyễn Quang Tuấn tư vấn trực tuyến với chủ đề :”Tăng huyết áp ở bệnh nhân trên 60 tuổi”.