Sáng 17/8, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức kỷ niệm 15 năm xây dựng, phát triển và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3

 Sáng 17/8, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức kỷ niệm 15 năm xây dựng, phát triển và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3