Tết thiếu nhi yêu thương với trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội 2019.

Tiêu đề: Tết thiếu nhi yêu thương với trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội 2019.