Khi sếp đi họp

Khi sếp đi họp

Sếp tổng tập đoàn xuống dự hội nghị tổng kết dưới một công ty thành viên. 

Rỗi

Rỗi

Hai người bạn nói chuyện với nhau, một người phàn nàn

Tào Tháo ăn quỵt

Tào Tháo ăn quỵt

Tào Tháo 1 lần đi ăn, xui 1 cái lại quên tiền ở nhà, sau khi ăn xong mới biết là mình quên tiền liền dùng kế: "Tẩu Vi Thượng Sách".

Thay đổi nhỏ!

Thay đổi nhỏ!

Trong lúc làm rào cản một quả trực tiếp, John bị quả bóng trúng ngay vào chỗ hiểm. Đau quá, John ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, John thấy mình nằm trong một bệnh viện. Nén đau, John liền hỏi bác sĩ đang đứng gần đó