Hướng dẫn đến Bệnh viện Tim Hà Nội từ Bến xe Giáp Bát.

Lên xe số 03: Bến xe Giáp Bát - Bến xe Gia Lâm (hoặc xe 03B: Bến xe Giáp Bát - KĐT Việt Hưng). Đến điểm dừng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - 92 Trần Hưng Đạo xuống xe

Đi bộ 20m đến Bệnh viện Tim Hà Nội (Số 92 - Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội).

2. Đi bằng phương tiện cá nhân

Đi theo bản đồ sau:

Trong đó:

Điểm A: Bến xe Giáp Bát

Điểm B: Bệnh viện Tim Hà Nội (Số 92 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội)


Danh mục: Hướng dẫn giao thông

Bình luận