Hướng dẫn đến Bệnh viện Tim Hà Nội từ Bến xe Gia Lâm

Bắt xe buýt số 11: Công viên Thống Nhất - Đại học Nông nghiệp I, đến điểm dừng Bộ Giao thông vận tải - số 80 Trần Hưng Đạo xuống xe.

Đi bộ 200m đến Bệnh viện Tim Hà Nội (Số 92 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội).

2. Đi bằng phương tiện cá nhân

Đi xe bản đồ sau:

Trong đó:

Điểm A: Bến xe Gia Lâm

Điểm B: Bệnh viện Tim Hà Nội - Số 92 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.


Danh mục: Hướng dẫn giao thông

Bình luận